Læringsledelse

Planlegging av en læringsøkt

I denne filmen intervjuer Ingrid Grimsmo Jørgensen Camilla Dahl-Johansen og Charlotte Duesund fra Læringsmiljøteamet i Oslo.

Eksempler på spørsmål til refleksjon sammen med elevene:

  • Hvordan kom dere fram til den løsningen?
  • Hvilken strategi valgte dere da dere samarbeidet om oppgaven?
  • Hvordan løste dere den?
  • Hva tenkte dere først?
  • Forkastet dere noen ideer?