Læringsledelse

Oppgaver

Del 1: Din egen planlegging

Velg en undervisningstime du har ansvar for om kort tid. Du har kanskje en plan for timen allerede.

  • Hvordan kan du motivere alle elevene til læring i starten av timen?
  • Hvilke samarbeidsaktiviteter har du lagt opp til?
  • Kan du bygge enda mer samarbeidsaktivitet inn i opplegget? Hvordan?
  • Er det spesielle faktorer du må tenke på i denne klassen når du skal legge til rette for samarbeid?

Del 2: Eksempeldeling

Du skal her dele et eksempel på faglig samarbeidslæring. Det skal deles med kollegaer på egen skole (gjerne med noen som du vanligvis ikke arbeider så tett med). Eksempelet kan være noe du planla mens du arbeidet med disse læringsressursene (Planlegging, læring og samarbeid), eller det kan være et opplegg som går over lengre tid.