Læringsledelse

Klasseledelse

Det er få tiltak som er så veldokumentert i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø som god klasseledelse. Varm og tydelig klasseledelse bør derfor være grunnlaget for all pedagogisk praksis på skolen. Når en elev ikke har det trygt og godt, er det ekstra viktig at lærerne som underviser i samme klasse har en felles forståelse og bruker klasseledelse aktivt for å skape et trygt miljø.

Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne i samarbeid med elevene. Klasseleder bør kommunisere varmt og tydelig hvilke forventninger elevene og foreldrene kan ha.

«Som klasseleder kan dere forvente at jeg…..»

«Hvis dere opplever at jeg ikke gjør dette ønsker jeg at dere skal si ifra til meg».

Dette er spesielt viktig å være klar over i oppstarten med en ny elevgruppe. Elevene trenger «guiding» for å finne elevrollen. Lærerens oppgave blir å hjelpe eleven med å finne den.

Det sosiale mønstre i klassen utvikles fra første dag, og det kan være vanskelig å endre dette seinere. Lærerens atferd de første dagene og ukene vil legge grunnlaget for utviklingen av klassens sosiale klima. Det er derfor lurt å legge opp til fellesskapende aktiviteter som gir en følelse av mestring, trygghet og inkludering, samtidig som en må sikre seg best mulig kontakt med den enkelte elev.