Læringsledelse

Individuell refleksjon

Reflekter over følgende spørsmål:

  • Hva er min styrke i møte med utfordrende atferd?
  • Hva er min utfordring i møte med utfordrende atferd?
  • Hvilke ledelsesstrategier anvender jeg som fungerer godt i klassen?
  • Hvilke ledelsesstrategier anvender jeg som fungerer dårlig?
  • Hva skal til for at jeg kan gjøre enda mer av det som fungerer og mindre av det som ikke fungerer?