Læringsledelse

Eksempel: Naturfagekskursjon

Undervisningsministeriet i Danmark har samlet inspirasjonsmateriale som har til hensikt å inspirere lærere i arbeidet med å styrke læringsmiljøet i fagundervisningen. Materialet består av hefter som inneholder konkrete ideer til undervisningsforløp, samt refleksjoner over didaktikk i ulike fag.

Her kan du lese et kort eksempel på faktorer det er greit å tenke på når man skal på naturfagsekskursjon.

Eksempelet er hentet fra heftet «Biologifaget i et fællesskab» skrevet av Anders Vestergaard Thomasen og Maren Elise Skjerlie Gilling.

De andre heftene, om historie, musikk, natur/teknologi og idrett, finner du på nettsidene til EMU – Danmarks læringsportal.