Læringsledelse

Å møtes på midten

Etablering av regler og rutiner er et virkemiddel for læring. De har også en betydning for gruppa som sosialt system ved at de gir en felles referanseramme. Det gir elevene tydelige signaler om ønsket sosialt samspill. På denne måten bidrar regler og rutiner til å skape normer for positiv samhandling. 

Utarbeiding av et grunnlagsdokument – regler og rutiner

  • Hva er viktig for at du skal oppleve det trygt på skolen og i klassen?
  • Hva skal til for at du skal lære mest mulig?