Læringsledelse

Å minne på trivselsregler

Det må øves på regler og rutiner for at de skal innarbeides i klassen. Dette krever tålmodighet. Regler er forventninger til hvordan elever bør oppføre seg i klasserommet. De bør være skriftlige og positivt formulert. Lærerens oppgave blir å minne på reglene i forkant av situasjoner. På denne måten viser læreren klassen tydelig at han tar ansvaret for å hjelpe og sluse eleven inn i de gode valgene. Det er viktig å utføre et grundig og gjennomgående arbeid for å etablere gode regler og klasseromsrutiner, uavhengig av hvilke lærere som leder en elevgruppe.