Hvordan lede læringsprosessene?

Lærende møter

Under finner dere en film med Knut Roald om hvordan møtene i personalet kan bli så involverende og lærende som mulig. Dere får høre om møter i skole A, der lederen starter møter med å informere, deretter er det en felles diskusjon som avsluttes med en avstemning. Dere får også høre om skole B, der alle ansatte har fått tenke igjennom noen spørsmål før de kommer til møtet, og der møtet starter med en idemyldring i grupper. 

Oppsummert fra filmen med Knut Roald, kan vi si at skole B arbeider i tråd med kjennetegn på gode møter:

  • Alle kommer forberedt og leverer medskapende innspill (alltid forestillinger før motforestillinger)
  • Lederne SPØR istedenfor å gi svar
  • Alle venter med motforestillinger
  • Møtet har varierte arbeidsformer (Individuelt - Gruppe - Plenum)
  • Alle er mer på jakt etter sammenhenger enn årsaker