Følge med og undersøke

Introduksjon

Følge med og undersøke består av fem løyper, der den første kun er en kort innledning med noe kunnskapsgrunnlag og det vi har kalt «smøretips». Smøretips er tips og innspill til arbeidet med de røde løypene.

Løypen om Observasjon består av seks læringsressurser, der hver læringsressurs er en kort rekke med aktiviteter. Dette kan være aktiviteter som å lese en tekst, se en film, reflektere, diskutere, prøve ut med videre. Vi anbefaler at læringsressursene gjennomføres i samme rekkefølgen som de er satt opp. Kunnskap om observasjon og utprøving av observasjon i praksis er kjernen i denne løypen.

Løypen om Samtaler består av åtte læringsressurser med tilhørende aktiviteter. På en systematisk måte går vi gjennom dialogisk samtalemetoder med elever, hva som er gode samtaler og samtaler med foreldre/foresatte.

Løypen om spørreundersøkelser består av fem læringsressurser med tilhørende aktiviteter. Her gis det et innblikk i ulike undersøkelsesverktøy, hvordan støtte seg til og bruke resultater og utprøving av sosiogram.

Analyseløypen består av fire læringsressurser. Her utfordres dere å gjennomføre en tilstandsvurdering basert på analyse, samt innspill til utvikling av tiltak.