Følge opp og sette inn tiltak

Introduksjon

Følge opp og sette inn tiltak består av fire løyper, der den første kun er en kort innledning med noe kunnskapsgrunnlag og smøretips.

Illustrasjon av de oransje løypene.

Løypen om Tiltak miljø består av seks læringsressurser. Her ser vi nærmere på miljøtiltak, relasjonell klasseledelse og klassen som et kollektiv. Løypen sikter mot å bygge opp et bredt miljøreportoar.

I løypen Tiltak individ har vi en generell gjennomgang av tiltak som er rettet mot individet. Løypen består av åtte læringsressurser med tilhørende aktiviteter. Her ser vi også på tiltak knyttet til digitale krenkelser.

Løypen om Aktivitetsplan består av fem læringsressurser med tilhørende aktiviteter. Her gås det grundig gjennom flytskjema og man får trent på både flytskjema og aktivitetsplan. Løypen avsluttes med en team/trinnoppgave.