Fremme inkluderende skolemiljø

Introduksjon

Fremme inkluderende skolemiljø består av fire løyper, der den første kun er en innledning med noe kunnskapsgrunnlag og smøretips.

Løypen om Læringsledelse består av fem læringsressurser med tilhørende aktiviteter. Her deles det noen eksempler og det gis innspill til planlegging av læringsprosesser. Videre gås det inn på klasseledelse, rammer og strukturer. Avslutningsvis ser vi på relasjoner og kommunikasjon i et inkluderende klasserom.

I løypen Bygge miljø ser vi gjennom fire læringsressurser på fellesskap, elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, fellesskapende aktiviteter og arbeid i fag som bygger sosial og emosjonell kompetanse.

Løypen om Skole-hjem består av fem læringsressurser med tilhørende aktiviteter. Her ser vi blant annet på foreldresamarbeid og forebygging av krenkelser. Samarbeid med foreldre/foresatte kan også være utfordrende, noe som belyses nærmere i løypen.