Følge med og undersøke

Trygt og godt miljø del 2

Fellesskap i skolemiljø

Her snakker Thomas Nordahl om fellesskapet i skolemiljøet. Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning på Høgskolen i Innlandet.

Følge med

I denne filmen snakker Tove Flack om det å følge med å undersøke om elevene har det trygt og godt på skolen. Tove Flack er universitetslektor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.