Intensjon og mål

Miljøløyper

Intensjon og mål

Intensjonen med miljøløyper er å være et være en faglig og prosessuell støtte for skoler som vil sette fokus på å videreutvikle skolemiljøet. Vi har satt opp følgende overordnede målsettinger:

Kollektivt mål

På vår skole arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og godt skolemiljø, og med å forebygge og avdekke alle krenkelser. Ved krenkelser griper vi inn, varsler og setter inn egnede tiltak helt til elevene opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.

Individuelt mål

Jeg arbeider kontinuerlig med å fremme et trygt og godt klasse- og gruppemiljø, og med å forebygge og avdekke alle krenkelser. Ved krenkelser griper jeg inn, varsler og bidrar i egnede tiltak til elevene opplever at de har et trygt og godt miljø.