Fremme inkluderende skolemiljø

Barns eksekutive funksjoner i læring

Per Normann Andersen ved Høgskolen i Innlandet går her inn på barns eksekutive funksjoner i læring.

Eksekutive funksjoner påvirker altså også utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Noen elever strever med å:

  • Tilpasse egen atferd
  • Ta andres perspektiv
  • Vente på tur
  • Lese signaler fra andre
  • Forstå andres atferd
  • Regulere/kontrollere egne følelser