Fremme inkluderende skolemiljø

Elevens utvikling 1.-7. trinn

Hedvig Montgomery er en av Norges mest anerkjente psykologer og er spesialist innen familie- og parterapi. I denne og neste film forteller hun om muligheter og utfordringer når vi skal forsøke å få til et godt samarbeid med og mellom elever. Filmen under har et særskilt fokus på elevenes utvikling på barnetrinn, og neste film ser på utvikling etter 7. trinn.