Følge med og undersøke

Digitale krenkelser

Gunstein Egeberg fra IKT-senteret (nå Utdanningsdirektoratet) forteller her om digitale krenkelser.

Regelverk knyttet til digitale krenkelser

Hilde Austad forklarer her kort om regelverk knyttet til digitale krenkelser.