Hvordan lede læringsprosessene?

Involver og planlegg endring

PÅ forrige side ble dere utfordret til å analysere tilstanden i egen organisasjon. Neste trinn er å se nærmere på involvering og planlegge endringsarbeidet.

Diskuter i ledergruppen:

  • Hvordan sikrer vi at alle blir involvert i utviklingsarbeidet?
  • Hvordan skal vi få personalet til å eie utviklingsarbeidet og være motiverte for endring?
  • Hvilke forventninger har vi til personalet, og hvilke forventninger har de til oss?

Planlegg endringen:

  • Legg en strategi og lag en plan for endringsarbeidet.
  • Vurder hvilken støtte dere trenger. Hvordan kan skoleeier eller andre bistå?