Observasjon

Individuell refleksjon

Nå har du trent på å se etter ulike komponenter i samspill og kommunikasjon blant elever.

  • Fikk du mye informasjon om samspill og kommunikasjon?
  • Klarte du å skille fakta og tolkning?
  • Hvor mye slik observasjon kan du gjennomføre samtidig som du har ansvar for en time
  • Hvor mye slik observasjon kan du gjennomføre samtidig som du har inspeksjon?