Hvordan lede læringsprosessene?

Velkommen til lederstøtten

Velkommen til lederstøtten for nettressursene som ligger i Miljøløyper. Intensjonen med dette materiellet er at dere skal bli godt rustet til å lede kompetansearbeidet om skolemiljø og krenkelser på egen skole. Målgruppen for materiellet er skolens ledergruppe, men dere bør også involvere skoleeier, tillitsvalgte, ansatte og foreldre i forberedelsene.

I menyen til venstre finner du innspill og støtte til ledelse av arbeidet med miljøløyper.