Hva er og hvordan lære med miljøløyper?

Hva er miljøløyper?

Miljøløyper er en åpen nettressurs som kan støtte skoler i arbeid med videreutvikling av skole- og læringsmiljø. Ressursen er skolebasert, som vil si at den er tilrettelagt for kollektiv læring, der lærere og skoleledere sammen utforsker kunnskapsfeltet og utvikler praksiser sammen.


Ressursen er organisert i tre deler (se bilde), der hver del har fått egen farge.

De røde løypene retter fokus på å Følge med og undersøke, de oransje på å Følge opp og sette inn tiltak, og de blå løypene går inn på temaet hvordan Fremme inkluderende skolemiljø. Som du sikkert allerede ser, bygger de røde, oransje og blå løypene opp under delpliktene i § 9 A.

Bilde som viser de tre hovedløypene: Rød løype ,ed følge med og undersøke. oransje løype mer følge opp og sette inn tiltak og blå løype med fremme inkluderende skolemiljø.

Kunnskap og regelverk er primært en kunnskapsdel, mens i røde, oransje og blå løyper utfordres dere både individuelt og kollektivt til å prøve ut faglige innspill i praksis, dele erfaringer og lære av hverandre.


På de neste sidene gir vi en kortfattet oversikt over struktur og innhold i røde, oransje og blå løyper.