Tilbake til forsiden av miljøløypene.

Inkluderende skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elevene. Et inkluderende fellesskap er grunnlaget for en kultur hvor alle opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. Miljøløyper er en digital læringsressurs som skal støtte skoler i kompetanseutvikling knyttet til intensjonene om inkluderende og trygge fellesskap for alle elever, og fravær av krenkelser. Åpner i august 2021.

Hvordan lære med miljøløyper?

Kunnskap og regelverk

Følge med og undersøke

Følge opp og sette inn tiltak

Fremme inkluderende skolemiljø

Hvordan lede læringsprosessene?

Tilbake til forsiden av miljøløypene.

Inkluderende skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elevene. Et inkluderende fellesskap er grunnlaget for en kultur hvor alle opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. Miljøløyper er en digital læringsressurs som skal støtte skoler i kompetanseutvikling knyttet til intensjonene om inkluderende og trygge fellesskap for alle elever, og fravær av krenkelser. Åpner i august 2021.

Å lære med miljøløyper, kunnskap og regelverk

Følge med og undersøke

Følge opp og sette inn tiltak

Fremme inkluderende skolemiljø

Hvordan lede læringsprosessene?

Tilbake til forsiden av miljøløypene.

Inkluderende skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elevene. Et inkluderende fellesskap er grunnlaget for en kultur hvor alle opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. Miljøløyper er en digital læringsressurs som skal støtte skoler i kompetanseutvikling knyttet til intensjonene om inkluderende og trygge fellesskap for alle elever, og fravær av krenkelser. Åpner i august 2021.

Hvordan lære med miljøløyper?

Hvordan lede læringsprosessene?

Kunnskap og regelverk

Følge med og undersøke

Følge opp og sette inn tiltak

Fremme inkluderende skolemiljø

Tilbake til forsiden av miljøløypene.

Inkluderende skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elevene. Et inkluderende fellesskap er grunnlaget for en kultur hvor alle opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. Miljøløyper er en digital læringsressurs som skal støtte skoler i kompetanseutvikling knyttet til intensjonene om inkluderende og trygge fellesskap for alle elever, og fravær av krenkelser. Åpner i august 2021.

Hvordan lære med miljøløyper?

Hvordan lede læringsprosessene?

Kunnskap og regelverk

Følge med og undersøke

Følge opp og sette inn tiltak

Fremme inkluderende skolemiljø

Tilbake til forsiden av miljøløypene.

Inkluderende skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elevene. Et inkluderende fellesskap er grunnlaget for en kultur hvor alle opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. Miljøløyper er en digital læringsressurs som skal støtte skoler i kompetanseutvikling knyttet til intensjonene om inkluderende og trygge fellesskap for alle elever, og fravær av krenkelser. Åpner i august 2021.

Hvordan lære med miljøløyper?

Hvordan lede læringsprosessene?

Kunnskap og regelverk

Følge med og undersøke

Følge opp og sette inn tiltak

Fremme inkluderende skolemiljø

Tilbake til forsiden av miljøløypene.

Inkluderende skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elevene. Et inkluderende fellesskap er grunnlaget for en kultur hvor alle opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. Miljøløyper er en digital læringsressurs som skal støtte skoler i kompetanseutvikling knyttet til intensjonene om inkluderende og trygge fellesskap for alle elever, og fravær av krenkelser. Åpner i august 2021.

Hvordan lære med miljøløyper?

Hvordan lede læringsprosessene?

Kunnskap og regelverk

Følge med og undersøke

Følge opp og sette inn tiltak

Fremme inkluderende skolemiljø

Tilbake til forsiden av miljøløypene.

Inkluderende skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elevene. Et inkluderende fellesskap er grunnlaget for en kultur hvor alle opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. Miljøløyper er en digital læringsressurs som skal støtte skoler i kompetanseutvikling knyttet til intensjonene om inkluderende og trygge fellesskap for alle elever, og fravær av krenkelser. Åpner i august 2021.

Hvordan lære med miljøløyper?

Hvordan lede læringsprosessene?

Kunnskap og regelverk

Følge med og undersøke

Følge opp og sette inn tiltak

Fremme inkluderende skolemiljø