Fremme inkluderende skolemiljø

Kollektivt mål

På vår skole arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og godt skolemiljø, og med å forebygge krenkelser.

Individuelt mål

Jeg arbeider kontinuerlig med å fremme et trygt og godt klasse- og gruppemiljø, og med å forebygge krenkelser.

Løypekart - blå løyper

Kunnskap og smøretips

Læringsledelse

Bygge miljø

Skole-hjem