Følge opp og sette inn tiltak

Kollektivt mål

På vår skole håndterer vi krenkelser ved å gripe inn, varsle og sette inn egnede tiltak, helt til elevene opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.

Individuelt mål

Ved krenkelser griper jeg inn, varsler og bidrar i egnede tiltak til elevene opplever at de har et trygt og godt skole-, klasse- og gruppemiljø.

Løypekart - oransje løyper

Kunnskap og smøretips

Tiltak miljø

Tiltak individ

Aktivitetsplan