Følge med og undersøke

Kollektivt mål

På vår skole arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å kartlegge og analysere skolemiljøet, og med å avdekke alle krenkelser.

Individuelt mål

Jeg kartlegger og analyserer klasse- og gruppemiljø kontinuerlig, og avdekker alle krenkelser.

Løypekart - røde løyper

Kunnskap og smøretips

Observasjon

Samtaler

Spørre-undersøkelser

Analyse