Hvordan lede læringsprosessene?

Endringsstrategier

Vi avslutter filmserien med Dag Ingvar Jacobsen med de 3 siste filmene på denne siden. Alle filmene retter fokus på ulike strategier for endring.

Første film er Endring som utvikling.

Andre film har tittelen Endring som tvang.

I siste film ser vi på kombinasjon av strategier.