Hvordan lede læringsprosessene?

Eksempler på metoder og strategier

På bildet under kan du trykke på de ulike elementene og lese om de ulike metodene og strategiene for gode læringsprosesser. Disse kan brukes som utgangspunkt for læringsaktiviteter i flere av miljøløypene.


For at tekster og filmer som ligger i det interaktive bildet under skal bli mer lesbart, maksimer bildet ved å trykke på bildets øvre høyre hjørne.