Samtaler

Dialogisk samtalemetode elever

I denne filmen ser du at det i en dialogisk samtalemetode er av stor betydning hvordan du starter opp, gjennomfører og avslutter en målrettet samtale. Ved å ha en struktur på samtalen hjelper du eleven til å føle seg trygg og delta aktivt. Videre hjelper det deg til å ta vare på eleven, holde deg til samtalens tema, og ikke minst lytte til hva eleven har å si. Dette er viktige aspekter når det gjelder ivaretakelse av eleven.

Filmen er 16 minutter lang.