Bygge miljø

Utvikling av empati

Empati er en forutsetning for å fungere godt sosialt. Det handler om å kunne fange opp og leve seg inn i andres følelser. Allerede som barn må man lære og forstå at sine egne handlinger får en konsekvens for andre. Barn med empati har evnen til sympati, evnen til å ta hensyn og viljen til å støtte og hjelpe andre.

I filmen under snakker Tove Flack om empatisk omsorg hos elever.