Bygge miljø

Sosial læring og tilstedeværelse

Sosial læring utenom skoletimene

I miljøløypene er vi opptatt av å koble faglig og sosial utvikling. Samtidig erkjenner vi selvsagt at det også foregår sosial læring og dannelse av fellesskap i friminutt. Vi vet også at fysisk aktivitet har positive effekter både for fysisk og psykisk helse, for læringsmiljø og læringsutbytte. Interessant nok peker forskning på at det kan være en sammenheng mellom kjedsomhet og mobbing i skolen. Vi vet også at en stor andel av krenkelser mellom elever skjer i skolegården.

Det er derfor et stort behov for flere voksne som er tett på elevene i skolegården. I tillegg bør elevene ha tilgang til spennende aktiviteter, der de kan styrke sin sosiale situasjon. Dette kan være ekstra viktig for elever som sliter med å posisjonere seg sosialt i forbindelse med faglig aktivitet.

Tilstedeværelse i friminutt