Bygge miljø

Gruppeoppgave

For at elevene skal anerkjenne hverandre, trenger de å gjøre aktiviteter sammen som gir dem positive opplevelser. Felles opplevelser kan bidra til fellesskap og tilhørighet. Fellesskapsfølelse og tilhørighet gjør terskelen høyere for å krenke andre elever. Fellesskapende aktiviteter i friminuttene og turer i regi av skolen kan gi gode muligheter for å skape samhold og bidra til at elevene blir kjent med flere sider av hverandre. Optimalt sett gir aktivitetene muligheter for å klatre i det sosiale hierarkiet.

De fleste skolegårder har som regel ett eller flere åpne områder som innbyr til ballspill. Barneskoler har kanskje også klatrestativ og husker. Problemet med mange skolegårder er at de ofte ikke favner alle aldersgrupper og interesseområder ute i friminuttet, og problemet ser ut til å vokse med elevenes alder.

Det er smart å legge til rette for aktivitet i skolegården som inkluderer alle.

Flere og flere skoler åpner en aktivitetskiosk. Her henter elevene ut aktivitetsutstyr som hoppestokker, bowlingsett, enhjulssykler, slackline, speedminton, Kin-ball, Lacrosse osv. Kiosken kan driftes av de eldste elevene. Elevene får lånekort og må kvittere for lånet. Dette er et eksempel på aktiviteter som forsøker å favne alle elever.

I denne oppgaven skal dere diskutere det «tilbudet» elevene har i friminuttene, og foreslå forbedringer:

  1. Hvilke aktiviteter kan elevene delta i i dag?
  2. Får alle elever mulighet til å finne et fellesskap der de kan oppleve mestring?
  3. Hva mangler og hvordan kan dere ordne det?