Bygge miljø

Fremme følelsesspråk

Oppgave

Det kan være nyttig for barn og ungdom å trene på å sette navn på grunnleggende følelser (både egne og andres).

Test ut disse spørsmålene i de siste minuttene etter en økt med samarbeidslæring:

  • Hvilke følelser har du hatt denne timen?
  • Hvilke følelser har du lagt merke til hos andre elever eller voksne?