Hva er og hvordan lære med miljøløyper?

Fremme inkluderende skolemiljø – blå løyper

Fremme inkluderende skolemiljø består av fire løyper, der den første kun er en kort innledning med noe kunnskapsgrunnlag og smøretips.

Løypa om Læringsledelse består av fem læringsressurser med tilhørende aktiviteter. Her deles det noen eksempler og det gis innspill til planlegging av læringsprosesser. Videre går vi gjennom klasseledelse, rammer og strukturer. Avslutningsvis ser vi på relasjoner og kommunikasjon i et inkluderende klasserom.


I løypa Bygge miljø ser vi gjennom fire læringsressurser på fellesskap, elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, fellesskapende aktiviteter og arbeid i fag som fremmer faglig og sosial læring.


Løypa om Skole-hjem består av fem læringsressurser med tilhørende aktiviteter. Her ser vi blant annet på foreldresamarbeid og forebygging av krenkelser. Samarbeid med foreldre/foresatte kan også være utfordrende, noe som belyses nærmere i løypa.