Hvordan lede læringsprosessene?

Atferdsendring

Vi har nå gått fra planlagt endring via oppslutning, og beveger oss inn i siste fase som er gjennomføring av endring. I denne filmen snakker Dag Ingvar Jacobsen om atferdsendring.