Hvordan lede læringsprosessene?

Analyser tilstanden

Dere har nå fått mye input fra Dag Ingvar Jacobsen. Det er tid for å analysere skolens tilstand:

  • Hvilke ulike virkelighetsforståelser sitter ulike deltakerne i din organisasjon med?
  • Hvilken motstand kan du/dere regne med å møte?
  • Hvordan blir oppslutningen?
  • Hvordan kan du/dere på en best mulig måte tine opp organisasjonen?

Vi anbefaler at dere samler ledergruppen og sammen diskuterer disse spørsmålene.