Analyse

Selma del 3

Reflekter

Reflekter individuelt og skriv i loggen og/eller diskuter med kolleger:

  • Har du eksempler på tilfeller der dere kan ha oversett mobbing fordi dere har tatt kjønnstypiske samspillsmønstre for gitt?