Analyse

Prinsipper for analyse

Mye i denne læringsressursen kan du jobbe med individuelt, men selve analysen må dere samarbeide om i team.

Prinsipper for analyse av opprettholdende faktorer.