Analyse

Finn tiltak og begrunn

Dere skal nå jobbe videre med problemstillingen i forrige læringsressurs.

  1. Forsøk å finne tiltak rettet mot hver av de opprettholdende faktorene.
  2. Gjør også et forsøk på å begrunne tiltakene med forskning.

I mange saker som handler om det sosiale miljøet og krenkelser, kan det være vanskelig å finne gode tiltak. Det er derfor vi skriver «forsøk». De oransje løypene (Følge opp og sette inn tiltak) handler om å håndtere krenkelser, og dere får mange innspill om tiltak. Det er derfor naturlig å gå videre til disse løypene når du/dere er ferdig med denne løypa.