Aktivitetsplan

Trening på flytskjema og aktivitetsplan

Hvert team skal nå øve på å bruke flytskjema og lage en aktivitetsplan. Dersom det er en reell sak, må ledelsen også kobles inn.