Aktivitetsplan

Pedagogisk analyse

Dere bør starte så raskt dere kan med en pedagogisk analyse, gjerne parallelt med umiddelbare tiltak og undersøkelser. I den pedagogiske analysen har dere allerede den overordnede målsetningen klar: Alle elever skal ha det trygt og godt. Dere må lage en problemstilling (som knyttes til en elev, evnt flere elever, som på en eller annen måte ikke opplever å ha det trygt og godt) og en konkret målsetning (at denne eleven/disse elevene skal ha det trygt og godt).

Deretter må dere finne ut hvilke faktorer som opprettholder situasjonen.

I den røde løypa om analyse finner du en film med Thomas Nordal. Der tar han for seg prinsipper for pedagogisk analyse. Hvis du ikke har sett den, anbefaler vi at du trykker her for å komme til den ressursen.