Aktivitetsplan

Gjennomføre tiltak og evaluere

Gjennomføre og evaluere tiltak bør gjennomføres i flere runder. Under har vi skissert en tilnærming som går over 3 perioder.

Periode 1

Når foreldrene kjenner aktivitetsplanen, starter periode 1 med tiltak. Dersom de umiddelbare tiltakene er skrevet inn i planen, har egentlig periode 1 startet allerede før planen ble skrevet.

Periode 1 bør være kort, og vi anbefaler evaluering allerede etter én uke. I evalueringen vurderes det hvilke tiltak som skal slutte, hvilke som skal fortsette, og hvilke tiltak som evnt skal føyes til. Det er også mulig at eleven allerede har fått det trygt og godt, og at ingen av tiltakene skal fortsette.

Periode 2

Ny runde med tiltak og evaluering. Nå kan evalueringen vente litt lenger, f.eks to uker.

Periode 3

Neste periode kan vare lenger enn periode 2, for eksempel fire uker.

Nå begynner det å bli sannsynlig at eleven har fått det trygt og godt, sånn at dere kan avvikle aktivitetsplanen. Dere bør likevel avtale et oppfølgingspunkt med foreldrene, og dere fortsetter selvsagt å følge ekstra nøye med på eleven.

Hvis eleven enda ikke har det trygt og godt, må dere fortsette i en periode fire, men da har dere hatt såpass mange runder og brukt så mye tid at dere må vurdere ekstern bistand i saken. Dere må også vurdere å iverksette enda mer intensive tiltak, og teamet rundt elevgruppa går inn i en form for unntakstilstand der annet arbeid kanskje må nedprioriteres.