Aktivitetsplan

Fanget opp/meldt inn

Vi skal nå se på flyten i en sak som ender opp med en aktivitetsplan. Ingen saker er like, og følger derfor ikke nøyaktig den samme flyten, men alle elementene i dette flytskjemaet bør være med, selv om punktene noen ganger kan komme i en annen rekkefølge.

I innholdsfortegnelsen for flytskjema ser du alle fasene som blir omtalt.

Flytskjema skal hjelpe dere til å handle klokt. Det vil også hjelpe dere til å følge lovverket, men det er ikke redselen for at saken går til statsforvalteren eller for juridisk straff som bør være motivasjonen for å handle klokt. Utgangspunktet må være at alle som arbeider på skolen er opptatt av at alle elever skal ha det trygt og godt, og ikke bli utsatt for krenkelser.

Trinn 1: Det første som skjer i en skolemiljø-sak, er at dere fanger opp at en elev ikke har det trygt og godt. Det kan skje gjennom observasjoner, samtaler eller spørreundersøkelser. En annen inngang til en skolemiljø-sak, er at foreldrene til en elev melder inn bekymring.