Aktivitetsplan

Erfaringer fra aktivitetsplan

Vi har intervjuet mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren, om hennes erfaringer fra mange skolers arbeid med aktivitetsplaner.