Aktivitetsplan

Dokumentasjon

Skolen har to dokumentasjonsplikter:

  • dokumentere hvilke tiltak de planlegger å gjennomføre gjennom en aktivitetsplan (denne skriver vi ikke noe mer om her)
  • dokumentere hva de har gjort for å følge opp delpliktene i hver enkelt sak, det vil si følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak

Skolen må dokumentere hvilke tiltak som har blitt gjort for å løse enkeltsaker. Det vil variere fra sak til sak hvor mye som skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal være skriftlig og være skrevet i et format som kan tas ut og gis til statsforvalteren, hvis det er behov for det. Dokumentasjonen benyttes ved tilsyn, erstatningssaker eller straffesaker.

Dokumentasjonen gjelder arbeidet skolen gjør for å sikre at kravene til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak er oppfylt i den enkelte saken.

Plikten til å følge med: Her vil dokumentasjonen i stor grad gjelde aktiviteter som omfatter flere elever, grupper eller hele skolen.

Plikten til å gripe inn, varsle, undersøke og eventuelt sette inn tiltak: Dokumentasjonsplikten vil i større grad omfatte hva skolen gjør i den enkelte saken.