Tilbake til forsiden av miljøløypene.

Inkluderende skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elevene. Et inkluderende fellesskap er grunnlaget for en kultur hvor alle opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. Miljøløyper er en digital læringsressurs som skal støtte skoler i kompetanseutvikling knyttet til intensjonene om inkluderende og trygge fellesskap for alle elever, og fravær av krenkelser.

Intensjon og mål

Hva er og hvordan lære med miljøløyper?

Hvordan lede læringsprosessene?

Følge med

og

undersøke

Følge opp

og

sette inn tiltak

Fremme

inkluderende

skolemiljø

Bilde av Høgskolen i Innlandet sin logo.

Denne ressursen er utviklet av Senter for livslang læring - LUP ved Høgskolen i Innlandet med samarbeidspartnere.